Planeering: Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala (Südalinna kultuurikeskuse) detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Avalikul arutelul
Planeeringu number: DP-21-030
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 08.12.2022 otsus nr.84 :

  Eskiislahendus:
Avalik väljapanek: 21.03.2024 - 22.04.2024 Tartu infokeskus raekojas ja www.tartu.ee
Avalik arutelu: 11.06.2024 kell 17:00 Tartu Linnaraamatukogu saal
Eskiisi tulemuste alusel seisukohtade võtmine: Tartu Linnavalitsuse 20.05.2024 korraldus nr.431 :

  Keskkonnamõjude strateegiline hindamine:

  Planeering:
Failid1: DP21030_Seletuskiri.pdf
DP21030_DP_KSHA_eelnou.pdf
DP21030_DP_KSH_programm.pdf
DP21030_Eskiisjoonis.pdf
DP21030_Mojuala_seosed.pdf
DP21030_Olemasolev_olukord.pdf
DP21030_Seisukohad.pdf
DP21030_Seisukohad_2.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Väga kõrge
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 26.11.2021 00:00