Saabunud kiri: RE: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring muudatustööde jagunemise osas

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: RE: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring muudatustööde jagunemise osas
Registreeritud: 09.02.2021
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 09.12.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 09.03.2021
Failid: Muudatustööde_tabel_dets_2020_auditi_vastus.xlsx ( 19 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Edastame soovitud tabeli.

Seoses projekti maksumusega peame vajalikuks märkida, et vastavalt meetme määrusele oli maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta kuni 8 000 000 eurot.
Tartu linnal oli Variku Kooli rekonstrueerimise projekti puhul tegemist teise taotlusega (esimene oli Tartu Raatuse Kool).
Esitades / sisestades taotlust SFOS keskkonnas sai maksimaalseks toetuse summaks märkida teatud summa (mitte kuni 85% abikõlblikest kuludest, mida määrus võimaldas).
Seega võimalik toetus summas (ca 3,35 mln eur) oleks eeldanud minimaalselt ca 3,95 mln eur abikõlblike kulutusi.
Tartu linna omaosaalus oli projektis kordades suurem minimaalsest nõutavast.

Kui saame tabeli osas / või müües küsimustes midagi veel täpsustada võtke palun ühendust.

Lugupidamisega,

Marek Treufeldt
Välisabivahendite projektijuht
Tartu Linnavalitsus
7 361 105


From: Merle Oagu <Merle.Oagu@fin.ee>
Sent: Friday, December 4, 2020 2:24 PM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartu.ee>
Subject: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring muudatustööde jagunemise osas

Tere

Kõigepealt vabandan, et projektiauditi läbiviimine on, võrreldes algselt plaanituga, pikenenud. Kahjuks on küsitavusi olnud palju ja neist järgmisega ma Teie poole pöördungi.

Projektis on arvestatud mitteabikõlblikuks olemasoleva spordisaali lammutamine ja uue spordihoone ehitusega seotud kulud ja lisaks osa õppehoonest, mida kasutatakse osaliselt õppetöövälisteks tegevusteks. Kogu õppehoone pinnast 6 654 m2 on otseselt õppetöö eesmärgil kasutuses 5 673,6 m2, mis moodustab ca 85,27% kogu õppehoonest. Taotluse eelarve alusel oli projekti kogumaksumus 6 270 089,93 eurot (sõlmitud hankelepingu õppehoone käibemaksuga maksumus ilma reservita), millest AK summa oli 5 346 255,22 eurot ehk 85,27%. Taotluse rahuldamise otsuse p 1.1. projekti kogumaksumus on 6 270 089,93 eurot, millest abikõlblik kulu on 5 346 255,22 eurot. Seega sisaldusid taotluses õppehoone osas mitteabikõlblikud kulud 14,73%, aga projektis tehtud maksete alusel on kuludokumendid loetud abikõlblikuks 95,53% ulatuses ja ehitamise viimased kuludokumendid olid projektist üldse välja jäetud. Projekti lõpparuandes on sihtnäitaja leitud samuti 85,27% pealt. Seega ei ole tuvastatav ka abikõlbliku/mitteabikõlbliku pinna suhte muutus projekti elluviimise käigus.

Projekti ettepaneku ruumimudeli alusel on õppehoones erinevad ruumid, kus toimub osaliselt õppetööväline tegevus. Nt arvutiklass 40% ajast, aula 50% ajast jne. Ehitustöid ei ole akteeritud ruumide kaupa, vaid nt siseviimistlus krohvimine, aknad, uksed, liistud, värvimine, elektritööd. Need jagunevad siis proportsionaalselt erinevate ruumide lõikes.

Seega meie hinnangul ei saa niimoodi läheneda, et arvesse võetud aktides kajastuvad suuremas mahus abikõlblikud tegevused ja osaliselt mitteabikõlblike ruumidega seonduvate tööde akteerimine on lõppu jäetud. Piltlikult ei ole võimalik, et pool aulat oli ilusti siseviimistletud ja pool täiesti tegemata. Seega oleks olnud asjakohane lähenemine võtta proportsionaalselt igast kuludokumendist/maksest mitteabikõlblik osa (14,73%) maha ja siis jagada järelejäänud osa toetuse ja abikõlbliku omafinantseeringu vahel.

Projektis kasutatud lähenemist saaks mööndusena lugeda aktsepteeritavaks, kui need mitteabikõlblikud kuludokumendid täidavad abikõlblikkusele seatud nõuded, sh kulud on tehtud abikõlblikkuse perioodil ja tasumine on toimunud 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi (ühendmääruse § 2). Seda sellepärast, et meie hinnangul oleks pidanud osa neist mitteabikõlblikeks märgitud kuludokumentidest olema abikõlblikud (vastavalt projektis ette nähtud proportsioonile) ja samamoodi on osa abikõlblikuks loetud kuludokumentidest mitteabikõlblikud (vastavalt projektis ette nähtud proportsioonile).
Projekti abikõlblikkuse periood oli 25.07.2018 - 31.08.2019

Rakendusüksus lisas SFOSis projekti juurde ka ülejäänud õppehoone ehitusega seotud kuludokumendid. Esitatud dokumentide osas on kulu tehtud abikõlblikkuse perioodil ja tasumine on toimunud 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi järgmiste arvete osas:
1. Arve nr 1046
2. Arve nr 1057
3. Arve nr 1059
Arved 1046 ja 1059 puudutavad muudatustöid, mis omakorda võivad olla osaliselt või täielikult seotud spordihoonega. Kuna muudatustööde sõnastusest ei ole alati üheselt arusaadav, millise hoone juurde tööd kuuluvad, siis palun Teil täita manusena olev tabel muudatustööde osas, kus märgite ära, kas muudatustöö oli seotud õppehoone, spordihoone või mõlemaga (summa või %).

Hetkeeseisuga toon ka välja, et abikõlblikkuse tingimustele vastavaid kuludokumente on projektis kõige rohkem summas 5 888 881,20 eurot, mis võib mõnevõrra väheneda seoses spordihoonega seotud muudatustööde maksumuste maha arvestamisega. Projekti kogumaksumus pidi aga olema 6 270 089,93 eurot. Ehk siis abikõlblik osa (85,27%) tuleb leida summast 5 888 881,20 ja siis sealt abikõlblikust osast omakorda toetuse osa (62,75%). Seega on vahe projektis abikõlblikuks loetud summaga 324 806,22 eurot ja toetuse osas 204 047,75 eurot. Lisasin analüüsi faili manusena.

Palun saatke muudatustööde osas jagunemine hoonete vahel hiljemalt 11.12.2020

Juhul kui tekkis küsimusi, siis andke teada. Selgitan hea meelega.

Lugupidamisega

Merle Oagu
Audiitor
Rahandusministeerium | Finantskontrolli osakond | I auditi talitus
Tel 611 3121
merle.oagu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
cid:image001.png@01D3BC45.3B53CF70


P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use. Muudatustööde_tabel_dets_2020_auditi_vastus.xlsxMuudatustööde_tabel_dets_2020_auditi_vastus.xlsx