Saabunud kiri: Variku Kool

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Variku Kool
Registreeritud: 06.12.2019
Kellele saadetud: Liisi Park
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 22.11.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liisi Park
Vastamise tähtaeg: 06.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


TereKinnitame, et antud projektis (Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine, projekt nr 2014-2020.1.04.18-0097) tulu ei teenita. Oleme teadlikud, et vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsusele (p 1.15.4) oleme toetuse saajana kohustatud tulu tekkimisel rakendusüksust sellest teavitama kuni 3 aastat peale projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.Lugupidamisega,Marek Treufeldt

Tartu Linnavalitsus

Välisprojektide teenistus, projektijuht

7 361 105

52 59832From: Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee>
Sent: Friday, November 15, 2019 3:18 PM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Subject: RE: saadan Variku muudatustöö kokkuleppedTereKui praegusel hetkel projektist tulu ei teenita, ei ole vaja kulude-tulude analüüsi esitada. Palun sel juhul kinnitada, et tulu ei teenita.Küll aga juhin tähelepanu sellele, et vastavalt toetuse taotluse rahuldamise otsuse punktile 1.15.4 on toetuse saaja kohustatud tulu tekkimisel rakendusüksust sellest teavitama kuni 3 aastat peale projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.Parimate soovidega

Kaidi Kerner

Elukestva õppe keskuse koordinaator

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0774

kaidi.kerner@innove.ee<mailto:kaidi.kerner@innove.ee>

www.innove.ee<http://www.innove.ee/>From: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee<mailto:Marek.Treufeldt@tartulv.ee>>
Sent: Friday, November 15, 2019 2:04 PM
To: Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee<mailto:Kaidi.Kerner@innove.ee>>
Subject: RE: saadan Variku muudatustöö kokkuleppedTere KaidiTäpsustasin ise ka veidi olukorda suheldes kooli direktoriga.

Sain vastuseks, et see võimalik ruumide rentimine ei ole päris sellisel kujul nagu mulje on jäänud.Direktori sõnul pidid kooli tulema ühed rahvatantsijad kes aga loobusid. Ühtegi rendilepingut kooli poolt sõlmitud ei ole, ka kooli aulat keegi teine ei kasuta.Loodan, et see täpsustav info ei too kaasa küsitud tulude-kulude analüüsi tegemist.LugupidamisegaMarek Treufeldt

Tartu LV

7 361 105

From: Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee<mailto:Kaidi.Kerner@innove.ee>>
Sent: Thursday, November 14, 2019 11:10 AM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee<mailto:Marek.Treufeldt@tartulv.ee>>
Subject: RE: saadan Variku muudatustöö kokkuleppedTänan, selle kohta rohkem küsimusi ei ole.
Kuna kohapealses kontrollis oli jutuks, et ruume renditakse välja, palun esitada veel tulude-kulude analüüs vähemalt 2024. aasta lõpuni. Analüüsist peaks tulema välja, et puhastulu ei teenita. Tabeli võite teha vabas vormis, lisan ka ühe näidise. Veerge ja ridu võib vastavalt vajadusele kustutada või lisada.Parimate soovidega

Kaidi Kerner

Elukestva õppe keskuse koordinaator

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0774

kaidi.kerner@innove.ee<mailto:kaidi.kerner@innove.ee>

www.innove.ee<http://www.innove.ee/>

image001.jpg