Saabunud kiri: Tartu LV projekti "Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine" korrigeeritud auditi aruanne kommenteerimiseks

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Tartu LV projekti "Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine" korrigeeritud auditi aruanne kommenteerimiseks
Registreeritud: 15.02.2021
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MO
Saatja kuupäev: 15.02.2021

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 15.03.2021
Failid: A3-4_Aruande projekt_Variku_korrigeeritud.docx ( 122 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Analüüsisime Tartu LV projekti "Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine" lõpparuande projektile esitatud kommentaare ja oleme teinud aruande projektis järgmised muudatused:
1. Tähelepaneku 4.1. alapunkti 2.2) (leppetrahvide määra oluline vähendamine) kustutasime lõpparuandest ära.
2. Tähelepaneku 4.1. alapunkti 2.1) (maksuvõlaga alltöövõtja kasutamine) klassifitseerisime ümber RHSi § 3 sätete rikkumiseks. Kuna kustutasime alapunkti 2.2), siis muutus lõpparuande projektis alapunkt 2.1) alapunktiks 2).
3. Vastavalt vähenesid ka aruande projektis mitteabikõlblikuks loetud summad ja veamäär.

Olulisemad muudatused on aruande projektis tähistatud kollasega. Läbivalt on muudetud mitteabikõlblikuks loetud summad ja veamäär

Kuna oleme tähelepanekut muutnud, siis palun vaadake lõpparuande projektile esitatud kommentaarid üle. Vajadusel saate neid muuta/täiendada. Manusena on korrigeeritud lõpparuande projekt, kuhu kopeerisin praeguseks meile saadetud kommentaarid. Ka juhul, kui Te midagi muuta ei soovi, andke palun sellest meile kirja teel teada.

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 17. veebruariks 2021. a e-posti aadressile: merle.oagu@fin.ee

Lugupidamisega

Merle Oagu
Audiitor
Rahandusministeerium | Finantskontrolli osakond | I auditi talitus
Tel 611 3121
merle.oagu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
cid:image001.png@01D3BC45.3B53CF70


P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!


Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use. A3-4_Aruande projekt_Variku_korrigeeritud.docxA3-4_Aruande projekt_Variku_korrigeeritud.docx