Saabunud kiri: Otsus (eelnõu) finantskorrektsiooni tegemise kohta

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Otsus (eelnõu) finantskorrektsiooni tegemise kohta
Registreeritud: 05.07.2021
Kellele saadetud: Kadri Valdre
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 14.06.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 05.08.2021
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
14.06.2021 kuni 13.06.2026 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus