Saabunud kiri: Projekti nr 2014-2020.1.04.18-0097 finantskorrektsiooni otsus

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Projekti nr 2014-2020.1.04.18-0097 finantskorrektsiooni otsus
Registreeritud: 28.07.2021
Kellele saadetud: Anneli Apuhtin
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 28.07.2021
Saatja number: 11.4-5 / 0926

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Kadri Valdre
Kellele suunatud: Kadri Valdre; Priit Metsjärv; Priit Metsjärv; Märt Mõttus; Gea Kangilaski; Jüri Mölder
Vastamise tähtaeg: 28.08.2021
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 2 - Järelevalvemenetluses kogutud teave enne otsuse jõustumist
28.07.2021 kuni 27.07.2026 või otsuse jõustumine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus