Saadetud kiri: Vaie projekti "Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine" (projekt nr 2014-2020.1.04.18-0097) finantskorrektsiooni otsusele

Asja number: VP-17-0118

Kirja saaja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 28.07.2021
Saatja number: 11.4-5 / 0926

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Vaie projekti "Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine" (projekt nr 2014-2020.1.04.18-0097) finantskorrektsiooni otsusele
Koostaja: Kadri Valdre 736 1102 Kadri.Valdre@tartu.ee
Registreeritud: 18.08.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 18.08.2021
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 2 - Järelevalvemenetluses kogutud teave enne otsuse jõustumist
18.08.2021 kuni 17.08.2026 või otsuse jõustumine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus