Saabunud kiri: projekti lõpetamine

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: projekti lõpetamine
Registreeritud: 06.12.2019
Kellele saadetud: Liisi Park
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik KK
Saatja kuupäev: 02.12.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liisi Park
Vastamise tähtaeg: 06.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
10.12.2019 kuni 09.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus