Saadetud kiri: Tartu Linnavalitsuse seisukoht finantskorrektsiooni otsuse eelnõu kohta

Asja number: VP-17-0118

Kirja saaja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 14.06.2021

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Tartu Linnavalitsuse seisukoht finantskorrektsiooni otsuse eelnõu kohta
Koostaja: Kadri Valdre 736 1102 Kadri.Valdre@tartu.ee
Registreeritud: 09.07.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 09.07.2021
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
09.07.2021 kuni 08.07.2026 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus