Saabunud kiri: Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine
Registreeritud: 24.09.2018
Kellele saadetud: Marek Treufeldt, Kunnar Jürgenson
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 24.09.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Kerle Aunapuu
Vastamise tähtaeg: 24.10.2018
Failid: Tartu LV.pdf ( 175 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

From: Katrin Idasaar <Katrin.Idasaar@innove.ee>
To: "Kunnar.Jyrgenson@raad.tartu.ee" <Kunnar.Jyrgenson@raad.tartu.ee>
Cc: Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Date: 20.09.2018 11:43
Subject: Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine


Tere 3-3.1/11302


Tartu Linnavalitsus esitas meetme „Koolivõrgu korrastamine“ alategevuse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ ettepanekute II taotlusvooru projekti „Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“.

Projektide valikukomisjon hindas investeerimisettepanekuid vastavalt ettenähtud hindamiskriteeriumidele. Hindamistulemuste alusel moodustus esitatud ettepanekutest pingerida, mille alusel esitas Haridus- ja Teadusministeerium Vabariigi Valitsusele investeeringute kava eelnõu. Teie projekti hindamistulemused leiate käesoleva kirja manusest.

Vabariigi Valitsuse 13.09.2018 korraldusega nr 218 „Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine“ on Tartu Linnavalitsuse projekt „Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ nimetatud perioodi 2014-2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kavasse.

Projektitaotlust saab esitada e-toetuse süsteemis https://etoetus.struktuurifondid.ee . Vastavalt investeeringute kavale ootame Teie projektitaotlust allkirjaõigusliku isiku poolt kinnitatuna hiljemalt 01.12.2018.

Soovime Teile edu projekti rakendamisel!


Lugupidamisega
Innove_struktuuritoetused_logo-meil
Katrin Idasaar
Elukestva õppe keskuse vanemkoordinaator
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
7350786
Katrin.Idasaar@innove.ee
www.innove.ee
Tartu LV.pdf