Saabunud kiri: Dokumendi edastamine: 11.4-5/02528-1 Vaideotsus 27.09.2021

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Dokumendi edastamine: 11.4-5/02528-1 Vaideotsus 27.09.2021
Registreeritud: 27.09.2021
Kellele saadetud: Kadri Valdre, Anneli Apuhtin, Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 27.09.2021

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Kadri Valdre
Kellele suunatud: Kadri Valdre
Vastamise tähtaeg: 25.10.2021
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 2 - Järelevalvemenetluses kogutud teave enne otsuse jõustumist
27.09.2021 kuni 26.09.2026 või otsuse jõustumine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus