Asi: Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine

Seisund: Menetluses
Asja number: VP-17-0118
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine
Registreeritud: 07.07.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames soovitakse rekonstrueerida Tartu Variku Kooli õppehoone selliselt, et oleks tagatud õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetaks õpilaste õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu koolivõrgu korrastamise jätkamine ning vana õppehoone ümber kujundamine tänapäeva õpikäsitlust toetavaks õppekeskkonnaks.


Tegevused


Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine:
- projekteerimine
- ehitustööd (hoonesisesed + välisterritoorium)
- omanikujärelevalve
- sisustuse kaasajastamine


Tulemused


Projekti tulemusena on astutud edasi samm Tartu linna koolivõrgu korrastamisel. Tartu Variku Kooli õppehoone on läbinud värskenduskuuri, mille tulemusena on optimeeritud õppehoone pinnakasutust ning muudetud see tänapäevasele õpikäsitlusele vastavaks õppekeskkonnaks.


Maksumus


6 270 090 EUR

Tartu kohustused


1 991 248 EUR

Toetus


3 355 007 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.07.2018 - 31.08.2019

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord