Saabunud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Registreeritud: 12.10.2018
Kellele saadetud: Liis Randmets, Urmas Ahven, Aire Priks
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Hendrikson & Ko OÜ
Saatja kuupäev: 08.10.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 12.11.2018
Failid: J 2 Viljandi mnt 67 DP olemasolev olukord.pdf ( 2094 kb )
J 8 Illustratiivne materjal.pdf ( 742 kb )
Viljandi mnt 67_DP_Seletuskiri.002.pdf ( 2340 kb )
J 4 Viljandi mnt 67 DP p6hijoonis.002.pdf ( 2025 kb )
J 6 Viljandi mnt 67 DP tehnov6rgud.002.pdf ( 1838 kb )
J 7 Viljandi mnt 67 DP tehnov6rkude_skeem.002.pdf ( 7381 kb )
J 5 Viljandi mnt 67 DP maakasutus.002.pdf ( 1539 kb )
J 3 Viljandi mnt 67 DP kontaktv99nd.002.pdf ( 2029 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

Tartu linnavalitsus
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond              

 
       Teie  18.05.2018 nr 9-3.2/DP-12-006
                                      Meie  08.10.2018
Viljandi mnt 67_DP_Seletuskiri.pdfViljandi mnt 67_DP_Seletuskiri.pdf J 4 Viljandi mnt 67 DP p6hijoonis.pdfJ 4 Viljandi mnt 67 DP p6hijoonis.pdfJ 6 Viljandi mnt 67 DP tehnov6rgud.pdfJ 6 Viljandi mnt 67 DP tehnov6rgud.pdfJ 7 Viljandi mnt 67 DP tehnov6rkude_skeem.pdfJ 7 Viljandi mnt 67 DP tehnov6rkude_skeem.pdfJ 5 Viljandi mnt 67 DP maakasutus.pdfJ 5 Viljandi mnt 67 DP maakasutus.pdfJ 3 Viljandi mnt 67 DP kontaktv99nd.pdfJ 3 Viljandi mnt 67 DP kontaktv99nd.pdfJ 2 Viljandi mnt 67 DP olemasolev olukord.pdfJ 2 Viljandi mnt 67 DP olemasolev olukord.pdfJ 8 Illustratiivne materjal.pdfJ 8 Illustratiivne materjal.pdf