Saabunud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Registreeritud: 15.05.2018
Kellele saadetud: Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Oscarrehvid OÜ
Kontaktisik PP
Saatja kuupäev: 15.05.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 15.06.2018
Failid: Vastus 15.05.2018 Tartu LV Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.bdoc ( 18 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere,

Vastus Teie kirjale.


Lugupidamisega,


Peeter Pähn
OSCARREHVID OÜ

From: Liis Randmets [mailto:Liis.Randmets@raad.tartu.ee]
Sent:
Monday, May 14, 2018 10:16 AM
To:
Oscarrehvid <info@oscarrehvid.ee>; peeter@oscarrehvid.ee
Cc:
merlin@hendrikson.ee; Aire Priks <Aire.Priks@raad.tartu.ee>
Subject:
Re: Tartu Viljandi mnt 67 DP kehtestamine

Tere!

Osakond on saatnud 03.03.2017 kirja, mille järgselt ei ole planeeringut osakonnale esitatud.


Saadame nimetatud kirja uuesti, palume planeeringut vastavalt korrigeerida ja vaadata üle ka olemasolevate kooskõlastuste kehtivus ning vajadusel uuendada (nt Telia kooskõlastus kehtis kuni 12.05.2017).


Lugupidamisega


Liis Randmets

736 1253

OÜ Oscarrehvid
peeter@oscarrehvid.ee

Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu menetlemine

Teie 21.02.2017
Meie 03.03.2017 nr 9-3.2/DP-12-006

Olete esitanud arvamused detailplaneeringu kohta ja andnud teada, et esitate lähinädalatel planeeringulahenduse osakonnale edasiseks menetlemiseks.

Korrigeerimist vajavate punktide osas olete seisukohal, et üheaegselt pole võimalik Arhitekti tänava ja Viljandi mnt 67 krundi piirile püstitada kõrghaljastust ning müratõkkerajatist. Küsite, mida võiks tähendada nõue, et planeeritaval alal on lahtiste ladustamisplatside kavandamine keelatud. Samuti soovite selgust, kuidas sisustada mõiste „madala külastusintensiivsusega tegevus“. Lisaks soovite, et edastaksime teile osakonnale 12.12.2016. a esitatud Arhitekti tänava elanike kirja.

Täpsustame, et planeeringu seletuskirjas ei ole vajalik fikseerida müratõkkerajatise ehitamise kohustus, vaid puidust 1,8 meetri kõrguse piirde rajamine Arhitekti tänava äärde Viljandi mnt 67 krundi piirile. Nimetatud piirde rajamine jätab võimaluse rajada ka planeeritud haljastus krundile ja Arhitekti tänava äärde.
Palume seletuskirja lisada säte, et lahtiste ladustamisplatside kavandamine on keelatud. Kuna krunt piirneb väikeelamumaa kruntidega, on piirkonna elanike ettepanek keelata lahtised ladustamisplatsid (nt autorehvide ladustamine hoonestusest vabal alal asfaltplatsil) põhjendatud. Ladustamine hoone mahus tagab korrastatud ja korrektse linnaruumi.
Mõiste "madala külastusintensiivsusega tegevus" tähendab, et kavandatav tegevus eeldab väikest külastajate arvu, nt kaubanduskeskus eeldab suurt külastajate intensiivsust.

Lisame kirjale Arhitekti tänava elanike 12.12.2016. a pöördumise (vt lisa). Peame vajalikuks täpsustada, et osakond edastas nimetatud kirja 27.12.2016. a planeeringu koostajale.


Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Urmas Ahven
juhataja

Liis Randmets
736 1253
liis.randmets@raad.tartu.ee

From:
"Oscarrehvid" <info@oscarrehvid.ee>
To:
<Liis.Randmets@raad.tartu.ee>
Date:
09.05.2018 10:54
Subject:
Tartu Viljandi mnt 67 DP kehtestamine

Tere,


Käesoleval hetkel menetletakse endiselt Oscarrehvid OÜ-le kuuluva kinnistu Viljandu mnt 67 Tartu linn detailplaneeringut.

Minule teadaolevalt on peale viimast arutelu viidud sisse muudatused ja arvestatud kõikide puudutatud isikute soovidega
DP kehtestamiseks.


Andke palun teada millises järgus Viljandi mnt 67 DP kehtestamine on?
Lugupidamisega,
Peeter Pähn juhatuse liigeOSCARREHVID OÜ

Läike tee 8
Peetri alevik Rae vald 75312

Estonia


Mob. + 372 503 4701

Fax + 372 675 5156

e-mail:
peeter@oscarrehvid.ee

www.oscarrehvid.ee
www.yokohama.ee
www.pirelli.ee
www.protekteerimine.eeVastus 15.05.2018 Tartu LV Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.bdoc