Saabunud kiri: Vastus ja seisukoht Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kohta

Asja number: DP-12-006
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Vastus ja seisukoht Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kohta
Registreeritud: 13.12.2018
Kellele saadetud: Liis Randmets, Urmas Ahven, Aire Priks
Dokumendi liik: Seisukoht
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik JL
Saatja kuupäev: 12.12.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Kellele suunatud: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 13.01.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
13.12.2018 kuni 12.12.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus