Saabunud kiri: Avaldus - teabenõue (Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu avalik väljapanek)

Asja number: DP-12-006
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Avaldus - teabenõue (Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu avalik väljapanek)
Registreeritud: 02.05.2013
Kellele saadetud: Raimond Tamm, Urmas Ahven
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: Post

Saatja:
Organisatsioon: Arhitekti tänava ja lähiümbruse elanikud
Kontaktisik JLAL
Saatja kuupäev: 24.05.2013

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 08.05.2013
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 01.05.2088