Saadetud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Kontaktisik HPMO

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 31.08.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 30.08.2091