Saabunud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu esitamine arvamuse avaldamiseks

Asja number: DP-12-006
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu esitamine arvamuse avaldamiseks
Registreeritud: 10.07.2019
Kellele saadetud: Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik JL
Saatja kuupäev: 25.06.2019

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 10.08.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
10.07.2019 kuni 09.07.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus