Saadetud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Kontaktisik AVN

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 29.11.2018
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 30.11.2018
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
29.11.2018 kuni 28.11.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus