Saadetud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Kontaktisik HPMO

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 31.08.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20160831_DP-12-006.bdoc ( 28 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst

Meie 31.08.2016 nr 9-3.2/DP-12-006


Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Liis Randmets
736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee


Lisad
.