Planeering: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering


Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-12-006
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 8.05.2012 korraldus nr. 484 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 5.07.2016 korraldus nr. 692 :

Tartu Linnavalitsuse 2.04.2013 korraldus nr. 371 :

Avalik väljapanek: 01.08.2016 - 22.08.2016 Tartu infokeskus raekojas
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 22.11.2016 korraldus nr.1239 :  
Avalik arutelu: 06.12.2016 kell 15:00 ruum 303, Raekoja plats 3, III korrus
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldus nr.857 :
Failid: DP12006_Seletuskiri.pdf
DP12006_Pohijoonis.pdf
DP12006_Situatsiooniskeem.pdf
DP12006_Olemasolev_olukord.pdf
DP12006_Planeeritud_maakasutus_ja_kitsendused.pdf
DP12006_Tehnovorkude_planeering.pdf
DP12006_Tehnovorkude_uhendusskeem.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 10.02.2012