Saadetud kiri: Seisukoha küsimine Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajalikkuse kohta

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Organisatsioon: Jõgeva Tartu regioon
Kontaktisik K

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Seisukoha küsimine Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajalikkuse kohta
Allkirjastaja: Urmas Ahven; Juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 16.04.2012
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord