Saadetud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku kordamine

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Kontaktisik .

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku kordamine
Allkirjastaja: Mati Raamat; inseneriteenistuse juhataja - linnainsener osakonna juhataja ülesannetes
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 11.07.2016
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 12.07.2016
Edastamise meetod: Tähitud kiri
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 10.07.2091