Saadetud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Kontaktisik JL
Saatja kuupäev: 31.08.2016

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Aire Priks 736 1252 aire.priks@raad.tartu.ee
Registreeritud: 02.09.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 01.09.2091