Saadetud kiri: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine

Asja number: DP-12-006

Kirja saaja:
Organisatsioon: Maanteeamet

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Liis Randmets 736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee
Registreeritud: 15.04.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20160415_DP-12-006.bdoc ( 20640 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstMaanteeametMeie 15.04.2016 nr 9-3.2/DP-12-006


Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamineLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Liis Randmets
736 1253 liis.randmets@raad.tartu.ee


Lisad
.