Saabunud kiri: Re: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering

Asja number: DP-12-006
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Re: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneering
Registreeritud: 29.11.2018
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Aire Priks, Liis Randmets
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik TL
Saatja kuupäev: 29.11.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liis Randmets
Kellele suunatud: Liis Randmets
Vastamise tähtaeg: 29.12.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
29.11.2018 kuni 28.11.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus