Planeering: Põhja pst 2a krundi detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Kehtestamisel
Planeeringu number: DP-21-025
Vastutav töötaja: Janne Schasmin
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr.1392 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 26.03.2024 korraldus nr.282 :
Avalik väljapanek: 17.04.2024 - 30.04.2024 Tartu infokeskus raekojas ja Tartu linna koduleht www.tartu.ee
Failid1: SK100_DP-21-025_Seletuskiri.pdf
JN100_DP-21-025_Pohijoonis.pdf
JN220_DP-21-025_Tehnovorgud.pdf
UU602_DP-21-025_OlemasolevOlukord.pdf
DP-21-025__Pohja_pst_2a_Haljastuse_hinnang.asice
DP-21-025_Asendiplaan.dwg
DP-21-025_Lisa_Pohja-pst-2a-parkimisnormi-ja-juurdepaasu-analuus-a.pdf
DP-21-025_Lisa_Pohja-pst-2a-raskeveokite-juurdepaasu-kontroll-a.pdf
RI100_DP-21-025_Ruumilinellustratsioon.pdf
UU603_DP-21-025_Mojualaseosed.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 08.10.2021 00:00