Planeering: Tartu linna üldplaneering 2030+


Staatus: Kehtetu
Planeeringu number: UP-14-003
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 18.12.2014 otsus nr. 160 :

  Eskiislahendus:
Eskiisi avalikule arutelule suunamine: Tartu Linnavolikogu 14.04.2016 otsus nr. 330 :
Avalik väljapanek: 02.05.2016 - 29.05.2016 Tartu infokeskus raekojas
Avalik arutelu: 20.09.2016 kell 16:00 Raekoja saal
Eskiisi tulemuste alusel seisukohtade võtmine: Tartu Linnavalitsuse 13.09.2016 korraldus nr. 921 :

  Keskkonnamõjude strateegiline hindamine:
KSH algatamine: Tartu Linnavolikogu 18.12.2014 otsus nr. 160 :
KSH avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavolikogu 9.03.2017 otsus nr. 436 :

KSH aruande eelnõu avalikustamine
Tartu Linnavolikogu 14.04.2016 otsus nr. 330 :
KSH programmi avalikustamine

Avalik väljapanek: 27.03.2017 - 28.04.2017 Tartu infokeskus raekojas
Avalik arutelu: 27.03.2017 kell 17:00 KSH aruannet ja üldplaneeringut tutvustav avalik arutelu Tartu O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu saalis (Kompanii 3/5)
KSH vastuvõtmine: Tartu Linnavolikogu 9.03.2017 otsus nr. 436 :
Tartu Linnavolikogu 14.04.2016 otsus nr. 330 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavolikogu 9.03.2017 otsus nr. 436 :
Avalik väljapanek: 27.03.2017 - 28.04.2017 Tartu infokeskus raekojas ning Küüni ja Poe tänava nurgal olevad infostendid
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 22.05.2017 korraldus nr. 508 :  
Avalik arutelu: 09.06.2017 kell 16:00 V konverentsikeskuse Finlandi saalis (Kvartali kaubanduskeskus Riia 2, 51003 Tartu; sissepääs keskuse Aleksandri-Soola tn nurgalt)
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 14.09.2017 otsus nr. 494 :
Kehtetuks tunnistamine: Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsus nr.373 :
Failid1: Tartu linna üldplaneeringu seletuskiri.pdf ( 3840 kb )
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Üldplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Üldplaneering
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 02.12.2014