Planeering: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-18-036
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 2.10.2018 korraldus nr.1040 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 12.11.2019 korraldus nr.1253 :
Avalik väljapanek: 02.12.2019 - 16.12.2019 Infokeskus Raekojas
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 14.01.2020 korraldus nr.39 :  
Avalik arutelu: 30.01.2020 kell 15:00 LPMKO nõupidamisruum, ruum 303
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 17.07.2020 korraldus nr.795 :
Failid: DP18036_Lubja1a_Seletuskiri.pdf
DP18036_Lubja1a_Pohijoonis.pdf
DP18036_Lubja1a_Tehnovorgud.pdf
DP18036_Lubja1a_Situatsiooniskeem.pdf
DP18036_Lubja1a_Olemasolev.pdf
DP18036_Lubja1a_Seosed.pdf
Valguse-varju 3DShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 07.09.2018