Saadetud kiri: Kutse Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu avalikule arutelule

Asja number: DP-18-036

Kirja saaja:
Kontaktisik IO
Saatja kuupäev: 16.12.2019

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Kutse Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu avalikule arutelule
Koostaja: Ingrid Voolaid 736 1181 ingrid.voolaid@raad.tartu.ee
Registreeritud: 15.01.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 15.01.2020
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
16.12.2019 kuni 15.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus