Saabunud kiri: Fw: Lubja 1e koostamisel detailplaneeringu kohta

Asja number: DP-18-036
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Fw: Lubja 1e koostamisel detailplaneeringu kohta
Registreeritud: 20.06.2019
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Aire Priks, Ingrid Voolaid
Dokumendi liik: Seisukoht
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik PS
Saatja kuupäev: 20.06.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
Kellele suunatud: Ingrid Voolaid
Vastamise tähtaeg: 20.07.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
20.06.2019 kuni 19.06.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus