Saadetud kiri: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu algatamine

Asja number: DP-18-036

Kirja saaja:
Kontaktisik VL

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu algatamine
Koostaja: Ingrid Voolaid 736 1181 ingrid.voolaid@raad.tartu.ee
Registreeritud: 11.10.2018
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 11.10.2018
Edastamise meetod: Post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
11.10.2018 kuni 10.10.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus