Saabunud kiri: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu esitamine arvamuse avaldamiseks

Asja number: DP-18-036
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu esitamine arvamuse avaldamiseks
Registreeritud: 28.06.2019
Kellele saadetud: Ingrid Voolaid, Aire Priks
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Hille Luts
Saatja kuupäev: 27.06.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
Vastamise tähtaeg: 28.07.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
27.06.2019 kuni 26.06.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus