Saabunud kiri: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu korrigeerimine

Asja number: DP-18-036
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu korrigeerimine
Registreeritud: 24.05.2019
Kellele saadetud: Ingrid Voolaid
Dokumendi liik: Planeeringu ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: ARTES TERRAE OÜ
Saatja kuupäev: 23.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
Vastamise tähtaeg: 24.06.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere
Lisasin pilve vastavalt Liisaga ja Teliaga räägitule täpsustatud lahenduse. Gaasivõrguga oli Liisa ise rääkinud ja neile sobis, et gaasi ei näita, kuna selle asemel on rajatud kaugküte.

Lugupidamisega

Karl Hansson
maastikuarhitekt
karl@artes.ee
508 8811
742 0218From: Liisa.Unt@raad.tartu.ee [mailto:Liisa.Unt@raad.tartu.ee]
Sent:
Thursday, May 23, 2019 4:26 PM
To:
Karl Hansson <karl@artes.ee>
Subject:
Re: FW: Lubja tn 1a ja 1e detailplaneering

Viimane lause peaks olema punktis 2.6.6.
Vastavalt Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringule on planeeritud Lubja tänaval asuva sidekaevu ümbertõstmine, sidekaevu ümbertõstmise vajadus ning lahendus tuleb täpsustada
sideliitumise projekteerimisel.

Meil ei lähe sellised sideliitumise projektid lihtsalt läbi, kus liitumine tehakse sõidutee alla jäävast kaevust. Kui side tahab teha liitumist sealt peab tõstma ümber.Terv,


Liisa
From:
"Karl Hansson" <karl@artes.ee>
To:
<Liisa.Unt@raad.tartu.ee>
Date:
23.05.2019 15:57
Subject:
FW: Lubja tn 1a ja 1e detailplaneering
Tere

Pidasin Teliaga kirjavahetust (vt allpool)– sisuliselt ikkagi soovivad edaspidi projekteerimisel näha kaevu ümbertõstmist ja arendaja kulul.

Täiendasin vastavalt seletuskirja ja joonist. Aga sõnastasin nii, et see ümbertõstmise vajadus ja lahendus otsustatakse lõplikult projekteerimisel.

Tänavate väljaehitamise ala kohustust täpsustasin nii – ’Planeeringu realiseerimise eelduseks on avalikult kasutatava tänavamaa väljaehitamine planeeringu ala ulatuses, v.a sõidu- ja kõnniteed Lubja tänava kirde-edela suunalises osas, mis tuleb välja ehitada tänava terviklikul rekonstrueerimisel.’


Kas need täiendused on Sinu arvates sobivad? Kui jah, siis saadan Ingridile edasiseks menetluseks.Tervitades


Karl Hansson

maastikuarhitekt

karl@artes.ee
508 8811

742 0218
From:
Kask Aleks - Boftel Estonia [mailto:Aleks.Kask@boftel.com]
Sent:
Wednesday, May 22, 2019 1:04 PM
To:
Karl Hansson <karl@artes.ee>
Subject:
RE: Lubja tn 1a ja 1e detailplaneering

Tere!

Hetkel kaev pigem ikkagi sõidualast väljas.Kaevu välja tõstmise kulusid tuleks ikka piirkonnas arendusi tegeval ettevõttel kanda.


Kaevu väljatõstmine peaks olema ehitusprojektis.

Detailplaneeringud alati ei kirjelda reaalset olukorda ehituspiirkonnas.

Lugupidamisega,


Aleks Kask


Võrguinsener

Boftel Estonia OÜ

aleks.kask@boftel.com
Tel. +372 5171716From:
Karl Hansson <karl@artes.ee>
Sent:
kolmapäev, 22. mai 2019 12:59
To:
Kask Aleks - Boftel Estonia <Aleks.Kask@boftel.com>
Cc:
'Heiki Kalberg' <heiki@artes.ee>
Subject:
RE: Lubja tn 1a ja 1e detailplaneering

Tere

Kas peaksime siis planeeringu ära muutma ja Teiega uuesti kooskõlastama? Tegelikkuses asub sidekaev ju ka praegu sõidutee alal. Kelle kanda jääb kaevu ümbertõstmise kulu?


Lugupidamisega


Karl Hansson

maastikuarhitekt

karl@artes.ee
508 8811

742 0218From:
Kask Aleks - Boftel Estonia [mailto:Aleks.Kask@boftel.com]
Sent:
Wednesday, May 22, 2019 12:46 PM
To:
Karl Hansson <karl@artes.ee>
Subject:
RE: Lubja tn 1a ja 1e detailplaneering

Tere!

Ranna tee 3 läheduses asuv sidekaev ei tohiks jääda sõidutee alasse.

Seda tuleks ikkagi kõnniteele ringi tõsta.

Teie poolt kooskõlastavas detail planeeringus vaatasin rohkem Lubja 1a ja 1e alasid.

Joonise äärne kõnnitee piiri lahendus tundub mingil põhjusel jäi kahe silma vahele.

Muidugi viga tuleks välja ehitusprojekti käigus, mida veel tehtud ei ole kummagi detailplaneeringu raames.


Lugupidamisega,


Aleks Kask


Võrguinsener

Boftel Estonia OÜ

aleks.kask@boftel.com
Tel. +372 5171716
From:
Karl Hansson <karl@artes.ee>
Sent:
kolmapäev, 22. mai 2019 09:45
To:
Kask Aleks - Boftel Estonia <Aleks.Kask@boftel.com>
Subject:
Lubja tn 1a ja 1e detailplaneering

Tere

Kirjutan Teile seoses Lubja tn 1a ja 1e detailplaneeringuga, mille olete kooskõlastanud 27.03.2019 (kooskõlastus nr 31736813).

Esitasime planeeringu Tartu linnavalitsusele, kust tuli vastus, et varem kehtestatud planeeringus (Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna dp, joonis manuses) on ette nähtud Lubja tänaval asuva sidekaevu ümbertõstmine (Lubja tn 1b/1 krundi lähistel) nihutades seda lõuna suunas. Praegu meie koostatava planeeringu olete Te kooskõlastanud ilma sidekaevu ümbertõstmise vajaduseta.

Tartu linnavalitsus soovib saada täiendavat Telia Eesti AS poolset kinnitust, et sidekaevu ümbertõstmise vajadust vastavalt Teie kooskõlastatud Lubja tn 1a ja 1e detailplaneeringu lahendusele ei ole.Lugupidamisega


Karl Hansson

maastikuarhitekt

karl@artes.ee
508 8811

742 0218

[attachment "1891DP3_seletuskiri_Lubja 1a ja 1e.pdf" deleted by Liisa Unt/LPMKO/Tartu] [attachment "1891DP3_j5_Lubja_1a,e-Tehnovõrgud.pdf" deleted by Liisa Unt/LPMKO/Tartu]