Saadetud kiri: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e koostamisel detailplaneeringu kohta

Asja number: DP-18-036

Kirja saaja:
Kontaktisik PS
Saatja kuupäev: 20.06.2019

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e koostamisel detailplaneeringu kohta
Koostaja: Ingrid Voolaid 736 1181 ingrid.voolaid@raad.tartu.ee
Registreeritud: 21.06.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 21.06.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
21.06.2019 kuni 20.06.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus