Saabunud kiri: Lubja tn 1a ja 1e planeering

Asja number: DP-18-036
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Lubja tn 1a ja 1e planeering
Registreeritud: 16.12.2019
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Aire Priks, Ingrid Voolaid
Dokumendi liik: Seisukoht
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik IO
Saatja kuupäev: 16.12.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
Kellele suunatud: Ingrid Voolaid
Vastamise tähtaeg: 15.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
16.12.2019 kuni 15.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus