Korraldus: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: 1040
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 02.10.2018
Jõustumise kp: 02.10.2018
Eelnõu: Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Failid: LVK2018100201040.bdoc ( 154 kb )

Lisa
Tartu Linnavalitsuse 02.10.2018. a
korralduse nr 1040 juurde