Saabunud kiri: Ettepanek müra vähendamise tegevuskavasse

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Ettepanek müra vähendamise tegevuskavasse
Registreeritud: 29.08.2018
Kellele saadetud: Ülle Mauer
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MJ
Saatja kuupäev: 28.08.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 29.09.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!
Aitäh vastuse eest!

Ohtlike veostega rongide piirkiirus Tartu linnas öisel ajal ei tohiks küll olla 50km/h, see kehtib võib-olla reisirongidele. Olen lugenud, et 2006. aastal märkis Eesti Raudtee tolleaegne ohutuse spetsialist Marius Kupper, et linna piires on kaubarongide kiirust alandatud 25 km/h. Tartu linna keskkonna arengukavast 2006-2013 loen, et kavas on rongide liikumiskiiruse vähendamine isegi kuni 15 km/h. Kas piirkiirust on ikkagi tõstetud?

Parimate soovidega
Marika JaagusooSaatja: Maarja Aedviir <Maarja.Aedviir@raad.tartu.ee>
Saadetud:
teisipäev, 28. august 2018 15:19:31
Adressaat:
Marika Jaagusoo
Teema:
Fw: Vs: Vastus "Ametnik vastab" rubriigist

Tere

Teie viimane kiri ettepanekuga raudteetransiidi linnast mööda juhtimiseks, saab lisatud müra tegevuskava ettepanekute hulka. Ettepanekute esitajad saavad kindlasti ka vastuse seisukoha osas, kuid see võtab aega.

Rongide liikumiskiiruse osas on teada, et linna piires on lubatud kiirus tavapärane - 50 km/h. Eesti Raudtee esindajate sõnul liiguvad pärast selle aasta 16. mai Eesti raudtee Tartu juhtimiskeskuse põlengut rongid lausa 35 km/h.

LV on kohtumisel AS Eesti Raudtee esindajatega teemasid arutanud, ootame neilt lähipäevil ka kirjalikku vastust, misjärel vastan Teie küsimustele Tartu linna kodulehel Ametnik Vastab rubriigis, kus põhiteemaks ohtlikud veosed raudteel.


Heade soovidega

Maarja Aedviir
keskkonnaspetsialist
Tartu LV linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus
tel 736 1052
maarja.aedviir@raad.tartu.ee

From:
Marika Jaagusoo <Marika.Jaagusoo@ttu.ee>
To:
Tartu infokeskus <infokeskus@raad.tartu.ee>
Date:
30.07.2018 13:40
Subject:
Vs: Vastus "Ametnik vastab" rubriigist
Tere!


Tutvusin nende raudteemürast tingitud mürakaartidega. Võib-olla see keskmine müra võibki sellisel tasemel olla, kui rong sõidab ühtlase kiirusega. Öisel ajal peaks kaubarong elurajoone läbima väiksema kiirusega.

Tähelepanek Tammsaare ja Betooni tänava piirkonnast – kui vedur hakkab kiirust lisama, siis pika rongi viimasemad vagunid kolksuvad nii kõvasti, mis on öisel ajal eriti häiriv. Pikaajaliselt hakkab see ka tervisele mõjuma. Eesti Raudtee on küll oma müra vähendamise meetmetes märkinud rööbaste olukorra parandamist, aga sinna piirkonda tundub, et pole vist jõutud või ei ole tulemusi. See, et selline müra häirib vähest protsenti elanikest, nagu oma vastuses välja toote, ei ole argument. Igal linna kodanikul on põhiseadusega õigus oma elu ja tervisele.
Saan aru, et transpordist põhjustatud mürapiirkondi on Tartus väga palju, kuid öiseks ajaks need siiski märgatavalt vähenevad. Aga see transiidist tingitud pika-pika kaubarongi äkiline kolin-mürin koos tajutava vibratsiooniga öisel ajal on küll talumatu ja isegi kuritegelik inimeste tervisele. Kui soovitate akende kinni hoidmist, siis müra kostab ka läbi ventilatsiooniavade, mis peavad avatud olema.

Järjekordselt jõuame sinnamaani, et kiiremas korras tuleb alustada planeeringut raudteetransiidi linnast mööda juhtimiseks. See võtab loomulikult oma aja, seetõttu tulebki koheselt alustada, seniks aga tuleb kasutada lihtsamaid meetmeid nagu rööbaste olukorra parandamine, öised kaubaveod keelata, müratõkked, kõrghaljastus ja ehk on veel midagi.


Kindlasti saadan ka oma arvamused-ettepanekud tegevuskava kohta kodulehele.


Suur tänu minu kirja lugemast.
Kui Te sinna Tammsaare-Tuglase-Betooni piirkonda juhtute, siis oodake ära üks pikk kaubarong ja Te nõustute minu rahulolematusega.

Lugupidamisega

Marika Jaagusoo


Saatja:
Tartu infokeskus <infokeskus@raad.tartu.ee>
Saadetud:
neljapäev, 26. juuli 2018 14:28:32
Adressaat:
Marika Jaagusoo
Teema:
Vastus "Ametnik vastab" rubriigist

Tere!

Teie küsimus:
Paluksin teada, kas viimasel ajal on teostatud kaubarongide liiklusest põhjustatud mürataseme mõõtmisi raudtee vahetus läheduses asuvate elumajade, lasteaedade piirkonnas. Kas mõõtmised vastavad piirnormidele?
Kas siiski peaks alustama planeeringut transiitkaubavedude linnast välja viimiseks?
Lisaks võimalikule ohule ohtlikest raudteeveostest (sh ammooniumnitraat) elumajade lähedal halvendab pikkade kaubarongide liiklusest tekitatud müra ja kolisemine raudtee vahetus läheduses elavate elanike elukvaliteeti, mis öösiti ületab kindlasti liiklusmüra piirnormi.
Selle raske küsimusega peaks küll tõsiselt tegelema hakkama.

Vastus:
Tere!

10.04.2017 on ajakohastatud Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart. Mürakaardi koostamisel on kasutatud erinevaid arvutusmeetodikaid, mõõtmistulemusi ning modelleerimisi. Mürakaart annab üldhinnangu piirkonna pikaajalisele (aasta keskmine) mürasituatsioonile ning toob välja pidevast kõrge tasemega keskkonnamürast mõjutatud inimeste hulga. Mürakaardi põhjal raudteemürast põhjustatud müratsoonid müratasemega 55 dB ja rohkem, moodustavad linna territooriumist umbes 11% ning mürast mõjutatud inimeste hinnangule arv moodustab linna elanikkonnast 3%.

Andmete võrdlus 2012. aasta andmetega näitab, et raudteemürast mõjutatud inimeste arv on vähenenud, kuid raudteekoridori vahetus läheduses on siiski tegemist märgatava häiringuallikaga.
Küsimustest ei selgu täpsem piirkond, kuid mürakaardiga on võimalik tutvuda
https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-valisohu-strateegilise-murakaardi-ajakohastamine. Raudteeliikluse mürakaardid on eraldi päevase ja öise müra kohta.

Mürakaardi alusel on koostamisel müra vähendamise tegevuskava, mille koostamise eesmärgiks on leida optimaalseid meetmeid, vähendamaks keskkonnamürast tingitud kahjulikke mõjusid ja mürahäiringut eelkõige seal, kus müra mõju ning mürast mõjutatud inimeste arv on suur.
Ettepanekud ja arvamused tegevuskava kohta on kuni 16. septembrini oodatud Tartu kodulehel
https://www.tartu.ee/et/keskkonnamura-vahendamise-tegevuskava.

LugupidamisegaVastaja:
Maarja Aedviir
linnamajanduse osakond
keskkonnateenistus
keskkonnaspetsialist
maarja.aedviir@raad.tartu.ee


http://www.tartu.ee/av