Saabunud kiri: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamisest

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamisest
Registreeritud: 10.04.2018
Kellele saadetud: Rein Haak
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Tartu Mill AS
Saatja kuupäev: 10.04.2018

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Kerli Kivimurd
Kellele suunatud: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 10.05.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere,
Vastuseks teie kirjas VP-17-0122 esitatud küsimustele teatame järgmist:
1. Viimase 5 aasta jooksul tehnoloogilises protsessis pole olulisi muudatusi ellu viidud. Töökorralduslikult on müra vähendamiseks sisse viidud nõue vilja mitte maha pumbata veokitelt öisel ajal.
2. Meile teadaolevalt viimase 5 aasta jooksul naabritelt müra alaseid kaebusi pole laekunud. Viimane kaebus tuli Lembitu 12 elanikelt 2009a. Seepeale tellisime Tervisekaitseinspektsioon Tartu laborilt öised müratase mõõtmised. Selgus, et öine tase ületas mõnevõrra kehtestatud norme. Müra vähendamiseks paigaldasime kraaptransportööridele põhjadele plastkatted, mis väldib kriuksumise teket ja mootorite mürina vähendamiseks ladusime kinni elevaatori keldri aknad. Peale selle rohkem kaebusi pole tulnud.
2016 teie poolt tellitud mõõtmistulemuste alusel Vambola 2 maja ees müra vähendamiseks ehitasime ümber veski aspiratsiooni nii, et suunasime puhastatud õhu väljavoolu siseõue suunas.
3. Veski töös päevasel ja öisel ajal erinevust ei ole.
4. Hooajaliselt suurem müratase on võimalik sügisesel vilja varumise perioodil, mil töötab kuivati. Kuivati on paigutatud eraldi suletud karpi, mis erineb põllumajanduses kasutatavatest, täiendavat tekib vaid väljuva õhu mühin.
5. Kõik investeeringud planeeritakse parima saadaoleva tehnoloogi baasil, eriti oluliseks peetakse vähenevat mõju ümbritsevale keskkonnale. 2018 paigaldatakse territooriumile täiendavad mahutid märja vilja ladustamiseks, mis muuhulgas summutavad kuivatist levivat heli.
6. 2019 on kavas investeerida täiendavatesse kuivavilja mahutitesse, mis vähendab transpordi müra ja koormust tänavatele ca 1400 veoki võrra. Praegu tuuakse varumise ajal kuiv vili Väike kaar 33 territooriumile ja vastavalt kvaliteedile suunatakse suurem osa linnast välja hoidlatesse. Hiljem veetakse tagasi veskisse jahvatamiseks. Kuiva vilja silode rajamise projekteerimistingimuste taotlus ootab linna arhitektuuriosakonna heakskiitu.

Lugupidamisega,


Mati Pihlak
Technical Manager

Tartu Mill AS
Väike-Kaar 33, 50406
Tartu, Estonia
Tel. +372 50 49992
Fax + 372 7 42 5695
mati@tartumill.ee
Skype:pihlakamati