Saabunud kiri: Mürareostusest ja keskkonnamüra vähendamise tegevuskavast 2019-2023

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Mürareostusest ja keskkonnamüra vähendamise tegevuskavast 2019-2023
Registreeritud: 17.05.2018
Kellele saadetud: Maarja Aedviir
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik UJ
Saatja kuupäev: 08.05.2018
Saatja number: 07.05.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 17.06.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
08.05.2018 kuni 07.05.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus