Saabunud kiri: Vastuseks müra vähendamise tegevuskava kirjale

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Vastuseks müra vähendamise tegevuskava kirjale
Registreeritud: 21.01.2019
Kellele saadetud: Ülle Mauer, Maarja Aedviir
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Terviseamet
Saatja kuupäev: 18.01.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 21.02.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
21.01.2019 kuni 20.01.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus