Saabunud kiri: Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas - selgitus eelarve kujunemise kohta

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas - selgitus eelarve kujunemise kohta
Registreeritud: 02.10.2017
Kellele saadetud: Ülle Mauer
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
Saatja kuupäev: 25.09.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ülle Mauer
Vastamise tähtaeg: 02.11.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!

Vaatasin esitatud hankedokumendid üle. Saadan mõned kommentaarid, mis eelkontrollis silma jäid.

1. Hankedokumendi (HD) lisa 2 on mürakaardi ajakohastamise lähteülesanne. Kas see lisa on asjakohane?
2. HD punktis 10 on sätestatud kõikide pakkumuste tagasilükkamine, kuid kolme pakkumuse puudumise tõttu seda võimalust ei ole sätestatud. KIKi finantseerimise korra 10.2 alusel peab toetus saaja hankedokumendis selle võimaluse märkima.
3. Kvalifitseerimistingimusena on sätestatud, et hankelepingu täitmisel peab osalema ekspert, kellel on välisõhu kvaliteediga seotud uurimistöö koostamise ning õhusaastemudeli koostamise kogemus vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab andmed eksperdi kogemuse kohta ning eksperdi nõusoleku hankelepingu täitmisel osaleda. RHSi § 101 lg 1 punkti 6 alusel - Pakkuja või taotleja tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks võib hankija nõuda vastavalt hankelepingu alusel ostetavate asjade, tellitavate teenuste või ehitustööde olemusele, kogusele ja kasutusviisile järgmiste andmete ja dokumentide esitamist:

andmed pakkuja või taotleja, tema juhtide või teenuste osutamise või ehitustööde juhtimise eest vastutavate isikute hariduse ja kutsekvalifikatsiooni kohta, kui need on vastavate teenuste osutamiseks või ehitustööde juhtimiseks vajalikud ja neid andmeid ei kasutata pakkumuste hindamisel.

Soovi korral on eksperdi nõudeid võimalik sätestada vastavustingimuste kaudu.


Tervitustega

Indrek Põder
projektispetsialist
Riia 15b, 51010 Tartu
Tel: 627 4325
GSM: 555 88351

www.kik.ee/facebook
www.kik.ee/twitter
www.kik.ee

Hoian homset ja ei prindi seda e-kirja välja!

From: Ülle Mauer [mailto:Ulle.Mauer@raad.tartu.ee]
Sent:
Monday, September 18, 2017 3:45 PM
To:
Indrek Põder <Indrek.PODER@kik.ee>
Subject:
Re: Projekti Õhukvaliteedi parandamise tegevuskava koostamine

Asja viide: VP-17-0014

Tere


Esitame kooskõlastamiseks projekti
Õhukvaliteedi parandamise tegevuskava koostamine riigihanke alusdokumendid.

Lugupidamisega


Ülle Mauer

Tartu Linnavalitsus

linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja

tel 736 1248, 5051087


Saatja:
indrek.poder@kik.ee
Kuupäev: 13.07.2017 14:44:45
Kellele:
LV@RAAD.TARTU.EE, Rein.Haak@raad.tartu.ee, Ulle.Mauer@raad.tartu.ee
Teema: Projekti Õhukvaliteedi parandamise tegevuskava koostamine 3-2_13/6491-1/2017 taotluse otsus
---------------------------------------------------------Tere!

Anname teada, et SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus esitatud projektitaotlus 3-2_13/6491-1/2017 Õhukvaliteedi parandamise tegevuskava koostamine sai otsuseks Rahastada. Otsuse leiate kirja manusest.

Lugupidamisega

Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 627 4325
Faks: 627 4170
E-post:
indrek.poder@kik.ee
www.kik.ee
Palun säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja välja!