Saadetud kiri: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Asja number: VP-17-0122

Kirja saaja:
Organisatsioon: Terviseamet

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023
Koostaja: Maarja Aedviir 736 1052 maarja.aedviir@raad.tartu.ee
Registreeritud: 02.01.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 02.01.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
17.12.2018 kuni 16.12.2093
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus