Saabunud kiri: Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas

Asja number: VP-17-0122
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Müra vähendamise tegevuskava Tartu linnas
Registreeritud: 04.09.2018
Kellele saadetud: Andres Pool
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Fortum Tartu AS
Saatja kuupäev: 31.08.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Sirje Tagel
Kellele suunatud: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 04.10.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


          Margo Külaots <margo.kylaots@fortumtartu.ee>

          31.08.2018 11:41


To

<lmo@raad.tartu.ee>

cc

"'Sille Kuiv'" <sille.kuiv@fortumtartu.ee>

Subject

Ettepanekud Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava kohta

Tere,

Käesolevaga esitame omapoolsed ettepanekud Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 kohta.

· Lisada lk.5 toodud  olulisemate juba rakendatud ja perspektiivis rakendatavate müra vähendamise meetmete loetellu lokaalsete jahutusseadmete asendamine kaugjahutusega.

· Lk. 6 on mainitud, et tegevuskavas ei käsitleta detailselt üksikuid lokaalseid mürakaebusi: hoonete ventilatsiooniseadmed, soojuspumbad, heakorratööd konkreetsetes piirkondades (sh lehepuhurid ja teehooldusmasinad), muru niitmine, naabrite tekitatud müra, avaliku korra rikkumised, töökeskkonna müra. Leiame, et lokaalsed müraallikad, mille tekitatav müra on pideva ja regulaarse iseloomuga (näiteks ventilatsiooniseadmed, jahutusseadmed jms.) ning selliste allikate müra teket vähendavad meetmed peaks olema tegevuskavas kindlasti käsitletud. Hoonete jahutusseadmed on tänapäeval linnades reeglina ühed olulisemad müraallikad ning nende mõju on sageli hinnatud isegi liiklusmürast olulisemaks. Probleemi olulisust kinnitavad ka Tartu Postimehes käesoleva aasta 21. ja 23. augustil ilmunud artiklid, mis käsitlesid just hoonete seadmete poolt põhjustatud müra.


Lugupidamisega,

Margo Külaots
Juhatuse esimees

AS Fortum Tartu, Fortum Eesti AS
+372 505 2986
margo.kylaots@fortumtartu.ee
www.fortum.ee / www.fortumtartu.ee

logoinsignature