12.09.2019 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 12.09.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
2.
Loa andmine osaühinguga EKL Otos üürilepingu sõlmimiseksabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
3.
Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
4.
Loa andmine Tartu linna haljasalade hoolduse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Loa andmine Tartu randades rannavalveteenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
6.
Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve, 1.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmineabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
8.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
9.
Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
10.
Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
11.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
12.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
13.
Vastus arupärimisele Emajõe kallasraja läbitavuse kohtaabilinnapea Raimond Tamm