Määrus: Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Reg. number: 78
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.10.2019
Jõustumise kp: 18.10.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Failid: LISA 1.pdf ( 214 kb )
LISA 2.pdf ( 262 kb )
LISA 3.pdf ( 285 kb )
LISA 4.pdf ( 347 kb )
LVKM2019101000078.bdoc ( 1060 kb )