Otsus: Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks
Reg. number: 196
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 13.09.2019
Eelnõu: Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks
Failid: LVKO2019091200196.bdoc ( 17 kb )