Otsus: Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 191
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 13.09.2019
Eelnõu: Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2019091200191.bdoc ( 14 kb )