Määrus: Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 76
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 01.10.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 9 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 9 "Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2019091200076.bdoc ( 13 kb )