Määrus: Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus
Reg. number: 9
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2014
Jõustumise kp: 21.02.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 12.09.2019 määrus nr 76 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus
Failid: LVKM2014022000009.ddoc ( 70 kb )